Hop til indhold

konkurrencetegninger

25. marts 2010

Under opvarmning:

Johan Bernt Haag stod model til bevægelsestegning (4 stk) og til blindtegning blev der brugt egne hænder (1-3 stk).

Det virker rigtig godt at bruge sin egen hånd til blindtegning. Det er enkelt og det virker også godt at have noget tættere på, så det er nemmere at kunne fokusere på linierne.

Det virker til at mine klassekammerater bedre kan lide bevægelsestegningerne fremfor blindtegningen. De virker frustrerede over at blindtegningen ikke kommer til at ligne og at det kan være svært at få linien til at slutte, hvor den startede…

Timen starter:

Mikkel viser en eksamensopgave. Vi får en opgave der indeholder tændstikker. Ellers holder Pia oplæg om Brousseau.

Udstilling på Krpsse. Sofies Vej:

Under festen fredag d. 26. marts kunne gæsterne stemme på deres favorit blandt bevægelsestegninger og blindtegninger tegnet dagen før. Vinderen af bevægelsestegningen blev Trine Elgaard Olsen, og vinderen af blindtegningen blev Maria Loose Sørensen… Tillykke!

Reklamer

torsdagsopvarmning

18. marts 2010

Under opvarmning:

Signe Matthiessen stod model til både bevægelsestegning (4 stk) og blindtegning (1 stk)

Timen starter:

Vi arbejde med opgave fra bogen i grupper. Sluttede af med at evaluere om begrebsbilleder.

Flotte krusseduller!

16. marts 2010

Under opvarmning:

Alle nåede at komme ind til timen, inden jeg gik i gang med opvarmningen. Det var dejligt at have alle med.

Krussedullertegningerne udvikler sig så vildt. Jeg har helt svært ved at skulle udvælge dagens tegning. Det er kanon fedt. Jeg håber, at der er nogen, der vil forstå mig – hold da op hvor kan sådan nogle bevægelsestegninger altså være smukke!

Nogle er ved at forstå blindtegningen, men det føles som om alle ikke helt tør at tegne så langsomt som “en snegl.” På den anden side behøver det ikke at være i museskridt. Jeg håber, at hver enkelt kan finde sit tempo.

Trine Mielche stod model til både bevægelsestegning (4 stk) og blindtegning (1 stk)

Timen starter:

Jeg lagde ikke mærke til noget specielt. Vi havde en dejlig time, hvor vi så en kort film og byggede i mælkekartoner.

opvarmning med 29.09

11. marts 2010

Under opvarmning:

Vi var nok dobbelt så mange studerende, da vi skulle lave indstillingsopgave sammen med hold 29.09.

Jeg følte at hold 29.09 tog godt imod min opvarmning, mange var i hvert fald friske til at være med. Jeg syntes det var en dejlig opvarmning, hvor jeg fik god støtte fra min klasse. Selvom jeg skulle stå foran en flok studerende, jeg ikke kendte, følte jeg mig tryg. Så tak klasse – I var skønne!

Introduktionen var kort og god. Det så i hvert fald ud til, at mange fra det andet hold hurtigt fik fat i, hvad de skulle.

Helle Johansen stod både model til bevægelsestegning (4 stk) og blindtegning (1 stk).

Timen starter:

Indstillingsopgaven gik ud på, at vi skulle konstruere vores egen skole. Lige en opgave for mig! Jeg nød i hvert fald at arbejde sammen med min gruppe.

opvarmning med Klaus

9. marts 2010

Under opvarmning:

Forberedelsen gjorde at vi kom hurtigt igang. Selv nogle kom lidt sent ind af døren, gjorde de det stille og roligt uden at forstyrre os andre. Dejligt!

Da Klaus gerne ville være med til opvarmningen, gik der lidt tid med at lave en kort introduktion for ham. Jeg ved ikke om det blev grundig nok, for jeg ville heller ikke kede resten af klassen. Jeg syntes selv tidsperspektivet i det var fint. Klaus kom i hvert fald godt med!

Lasse Koefoed Madsen stod model til både bevægelsestegning (4 stk) og blindtegningen (1 stk).

Resten af klassen fik lavet flotte krusseduller. Det kan ses, at de er ved at udvikle deres bevægelsestegninger… spændende! Jeg syntes også at koncentrationen under blindtegningen var god. Der var lidt snak og det skal der også være plads til. Det er i hvert fald bare lækkert at se, når de sidder fordybet i linjerne!

Timen starter:

Tovholdere til to artikler. Timen startede i hvert fald med ro…

Senere skulle vi svare på spørgeskema. Vi skulle selv skrive nogle udsagn, derefter blev sedlerne sendt rundt, og vi kunne på den måde vise hvor mange der var enige i de udsagn, der var givet. En spændende måde at evaluere sin undervisning på…

Tredje opvarmning

4. marts 2010

Under opvarmningen:

Jeg mødte 15 min før timen og fik lavet bunker af 5 papir til hver. På den måde brugte vi ikke megen tid på at uddele materiale.

Som intro gik jeg mere i dybden med at fortælle om krussedullertegningen. Nu skal cirklerne udvikles til mere forskellig formede krusseduller. Jeg brugte tavlen til at illustrere på. Det virkede meget bedre end at have et papir i hånden.

Trine Elgård stod model til bevægelsestegning (4 stk) og blindtegning (1 stk).

Mikkel sagde: “Det er svært at gå fra at tegne hurtige tegninger i krusseduller til langsomme tegninger i blindtegning.” Kan det tænkes at øvelsen fra at tegne med hurtigt tempo til langsomt, kan have indflydelse på skiftet mellem larm og ro i en klasse? Kan man ved hjælp af øvelserne, træne børn i at være omskiftlige?

Timen starter

Jeg fornemmer selv en ro og bedre koncentration i starten af timen, men det kan selvfølgelig være et tilfælde. Ellers er det bare en god time, hvor vi får mulighed for at komme op og røre os ved at måle afstande gennem en papirkikkert.

En sjov opgave: Vi skal digte en historie ud fra en graf, vores sidekammerat har tegnet.

Anden opvarmning

2. marts 2010

Under opvarmning:

Jeg brugte tiden inden Pia kom til at dele papir og grafitstifter ud. Det var dejligt at udnytte tiden på den måde. Jeg vil helst undgå at bruge for megen tid af Pias undervisning.

Klassen sad i tre rækker, hvilket gjorde det meget nemmere at dele papir ud og samle ind igen.

Der var også god plads til at komme godt rundt om alle. Så da jeg fik Signe Kofod til at stå model til bevægelsestegningerne (4 stk), kunne jeg koncentrere mig om at alle forstod, hvad de skulle tegne og dernæst guide dem videre.

Ved blindtegning skulle de tegne deres egen hånd (1 stk). Ulempen ved dette var at papiret nemt kunne rykkes. Det kunne nemt løses med at sætte en albue på papiret, ellers har jeg tænkt mig at tage malertape med næste gang.

Timen starter

I timen gik vi en tur i Frederiksberg Have, to og to, tre og tre eller fire og fire…

Vi skulle diskutere teksten og vurdere matematikvanskeligheder for elever.